เหล่ากาชาดจังหวัดเลยรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว อ.นาแห้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล