เลยพิทย์ทำ MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO