เลยพิทย์จัดกิจกรรมสอนเสริม Gat-Pat ครั้งที่ 1

น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO