สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย1 จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยภาคอีสาน พัฒนาการเรียนรู้สไตล์เยอรมัน