สำนักงานเกษตรฯ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10