สาฯสุขด่านซ้าย ดำเนินโครงการเครือข่ายสุขภาพรวมใจ ร่วมแก้ไขงานอนามัยแม่และเด็กสู่นโยบายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย