สพม.19 ระดมความเห็นการรับนักเรียน ปี 60 สู่แนวปฏิบัติใน ปี 61