สพป.เลย เขต 2 อบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียน