พนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลตำบลนาอาน ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด บริเวณถนนเส้นโลตัส-แม็คโค, ถนนฟากนา-จิตเวช จ.เลย