ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินผ้าป่าการศึกษา ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล