ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดทับมิ่งขวัญและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย