นายอำเภอด่านซ้าย ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ