นายอำเภอด่านซ้าย เปิดประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ