ด่านซ้าย จัดการแข่งขัน เปตองด่านซ้ายคัพ ครั้งที่ 10!