ชาวผาขาว ถวายกฐินอำเภอประจำปี 2560 ณ วัดไชยศรียาราม