ชาวด่านซ้ายจัดกิจกรรมพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ระหว่างวันที่ 5 - 14 พ.ย. 60