ชลประทานเลยกำชับ! หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ พร้อมพร่องน้ำให้ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์