จบวันแรก กิจกรรมชาวเลยร่วมใจ “ก้าว” ไปด้วยกันยอดบริจาค 241,464 บาท