คุณตาวัย 67 ปี ปั่นจักยานเก็บขยะทุกวันที่ "ภูกระดึง"