คึกคักตั้งแต่วันโฮม งานประเพณีบุญหลวง เล่นผีตาโขน หน้ากากนานาชาติ ปี 2560 (ภาพชุดใหญ่)